Mã số : 1212/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vàng Ma Chải
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-10-05
Tệp đính kèm: