Mã số : 3612/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2018-10-08
Tệp đính kèm: