Mã số : 1198/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề tài "Nghiên cứu, biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-10-04
Tệp đính kèm: