Mã số : 1495/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-09-27
Tệp đính kèm: