Mã số : 3437/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Huội Quảng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2018-09-24
Tệp đính kèm: