Mã số : 517/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-03-28
Tệp đính kèm: