Mã số : 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNN-BCT
Tên văn bản: Quy chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý
Loại văn bản: Quy chế phối hợp
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Công Thương
Người ký: Đỗ Thắng Hải - Trần Thanh Nam - Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 2018-08-08
Tệp đính kèm: