Mã số : 1132/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Mường Mô
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-09-17
Tệp đính kèm: