Mã số : 09/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-09-24
Tệp đính kèm: