Mã số : 767/STTTT-BCVTCNTT
Tên văn bản: Về việc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký: Giám đốc Nguyễn Quốc Luân
Ngày ban hành: 2018-09-12
Tệp đính kèm: