Mã số : 994/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2016-03-16
Tệp đính kèm: