Mã số : 19-2018/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-05-15
Tệp đính kèm: