Mã số : 74/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch kiểm tra, giám sát ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Văn Đối
Ngày ban hành: 2018-08-31
Tệp đính kèm: