Mã số : 3074/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 22⁄CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2018-08-29
Tệp đính kèm: