Mã số : 71/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Người ký: PTB Nguyễn Văn Đối
Ngày ban hành: 2018-08-28
Tệp đính kèm: