Mã số : 1326/UBND-VX
Tên văn bản: Về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-08-29
Tệp đính kèm: