Mã số : 279/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc thay đổi nhân sự ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-03-16
Tệp đính kèm: