Mã số : 1235/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140⁄2017⁄NĐ-CP ngày 05⁄12⁄2017 của Chính Phủ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-08-14
Tệp đính kèm: