Mã số : 11/CĐ-UBND
Tên văn bản: Công điện v⁄v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02⁄9 và khai giảng năm học mới 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công điện
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-08-17
Tệp đính kèm: