Mã số : 660/BĐLC-KHKD
Tên văn bản: V⁄v Chương trình miễn phí chuyển trả kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan giải quyết TTHC đến tay các tổ chức, doanh nghiệp và người dân qua dịch vụ BCCI trong tháng 9 năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bưu điện Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Văn Tuyến
Ngày ban hành: 2018-08-27
Tệp đính kèm: