Mã số : 50/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-08-23
Tệp đính kèm: