Mã số : 6319a/BCT-KHCN
Tên văn bản: Về việc triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2018-08-13
Tệp đính kèm: