Mã số : 21/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2018-08-20
Tệp đính kèm: