Mã số : 107/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-08-15
Tệp đính kèm: