Mã số : 1221/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-08-13
Tệp đính kèm: