Mã số : 06/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-08-06
Tệp đính kèm: