Mã số : 19/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-07-19
Tệp đính kèm: