Mã số : 1122/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-07-24
Tệp đính kèm: