Mã số : 1140/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-07-27
Tệp đính kèm: