Mã số : 852/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68⁄2000⁄NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-07-31
Tệp đính kèm: