Mã số : 839/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-07-31
Tệp đính kèm: