Mã số : 21/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm Chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-07-18
Tệp đính kèm: