Mã số : 268/TB-HĐND
Tên văn bản: Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Người ký: Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2018-07-18
Tệp đính kèm: