Mã số : 2195/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2018-06-25
Tệp đính kèm: