Mã số : 14/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-06-28
Tệp đính kèm: