Mã số : 703/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với viên chức hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-07-05
Tệp đính kèm: