Mã số : 717/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-07-06
Tệp đính kèm: