Mã số : 1024/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: CT Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-06-10
Tệp đính kèm: