Mã số : 5492/BCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 2018-07-11
Tệp đính kèm: