Mã số : 502/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (chỉ số cải cách hành chính) năm 2017 của các sở, ban, ngành, tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên đại bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-05-22
Tệp đính kèm: