Mã số : 1929/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2018 công trình thủy điện Nậm Na 2
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2018-06-05
Tệp đính kèm: