Mã số : 23/2018/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56⁄2017⁄QĐ-UBND ngày 03⁄10⁄2017 của UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-05-30
Tệp đính kèm: