Mã số : 39-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tại Hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2018-01-15
Tệp đính kèm: