Mã số : 473A/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2018-02-05
Tệp đính kèm: