Mã số : 392/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-05-28
Tệp đính kèm: