Mã số : 485/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-05-17
Tệp đính kèm: