Mã số : 1833/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-05-28
Tệp đính kèm: