Mã số : 1612/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2017-12-18
Tệp đính kèm: