Mã số : 26-CTr/TU
Tên văn bản: Chương trình hành động về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-05-31
Tệp đính kèm: