Mã số : 07-QĐ/TU
Tên văn bản: Quy định về luan chuyển cán bộ
Loại văn bản: Quy định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-03-06
Tệp đính kèm: